Beskid Śląski – Ustroń 07.05.2022 r.

Beskid Śląski – Ustroń 07.05.2022 r.

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Blachowni zaprasza w sobotę, 7-mego maja, na wyjazd w Beskidy, w ramach którego będzie można w czasie niemal całodziennej wędrówki dotrzeć do interesujących zakątków okolic Ustronia. Tradycją, przerwaną ograniczeniami związanymi z pandemią, stały się w ostatnich latach wycieczki na rekreacyjne spacery po górskich szlakach, cieszące się dużym zainteresowaniem i aprobatą ich uczestników. Chęć kontynuacji tego projektu inspiruje do poszukiwania kolejnych, atrakcyjnych miejsc i zaproponowania ciekawych tras, dostępnych dla każdego turysty. W ramach tych przedsięwzięć OSiR Sp. z o.o.  w miarę swoich możliwości zapewnia przejazd, partycypując w jego kosztach w ten sposób, aby opłata zamknęła się w kwocie 30 zł od osoby, resztę pokrywając z własnego budżetu. Posiłek wyjeżdżający organizują we własnym zakresie. Każdy z uczestników decyduje samodzielnie o wyborze trasy spaceru, planując racjonalnie czas jego trwania tak, aby zdążyć na umówioną godzinę i wyznaczone miejsce powrotu, gdzie będzie oczekiwał autobus. Organizator nie oferuje usług licencjonowanego przewodnika. Służy jedynie radą i podpowiedzią w zakresie wyboru któregoś z wariantów spaceru, opisanych poniżej. Zaproszenie skierowane jest do mieszkańców gminy Blachownia. Gdyby pozostały wolne miejsca, również do osób niezamieszkałych w naszej gminie. Zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do recepcji OSiR w Blachowni osobiście lub telefonicznie: 34 327 04 15, do dnia 04.05.2022 r. Po uzyskaniu potwierdzenia o przyjęciu rezerwacji, należy do dnia 04.05 2022 r. wnieść opłatę w kwocie 30 zł za miejsce w autobusie, dokonując wpłaty gotówką lub na rachunek bankowy Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. ul. Sportowa 1, 42-290 Blachownia, PKO Bank Polski, numer rachunku: 58 1020 1664 0000 3302 0188 8437, tytuł wpłaty : wycieczka – imię i nazwisko dla każdego rezerwowanego miejsca. Liczba miejsc jest ograniczona pojemnością autobusu. Jeżeli pozostaną wolne miejsca, od 5-tego maja mogą zapisywać się osoby spoza Blachowni. Odjazd autobusu z parkingu OSiR  ul. Sportowa 1 o godz. 5.30. Godzina wyjazdu z miejsca postoju na parkingu zlokalizowanym w sąsiedztwie dolnej stacji wyciągu na Czantorię – Ustroń Polana, zostanie ustalona w trakcie dojazdu. Tam, przez cały dzień, autobus będzie oczekiwał na powrót uczestników wycieczki. Do dyspozycji i zagospodarowania na aktywną rekreację zaplanowano 9 godzin, co związane jest z harmonogramem czasu pracy kierowcy. Pamiętajmy, aby zabrać ze sobą odzież i obuwie odpowiednie na zmienne warunki atmosferyczne i terenowe, mapy turystyczne lub inne narzędzia służące pomocą w odnalezieniu się w terenie, sprawny telefon komórkowy oraz niezbędny prowiant i napoje. Proponowane poniżej trasy przebiegają przy schroniskach lub lokalach gastronomicznych., więc można liczyć również na skorzystanie z takich usług. Warto w przeddzień wyjazdu odwiedzić internetowy portal oferujący informacje o aktualnych warunkach do uprawiania turystyki pieszej.

Przechodząc do konkretów, spójrzmy na mapę Beskidu Śląskiego, otwierając ten link. Autobus dojedzie  na parking w miejscu oznaczonym niebieskim pinem i pozostanie tam aż do powrotu. Jak widać, z tego miejsca możemy wyznaczyć kilka interesujących całodziennych pętli do wędrówek dających satysfakcję z górskiego spaceru i obserwacji ciekawych beskidzkich pejzaży. Można podjąć decyzję samodzielnie, lub skorzystać z propozycji linkowanych poniżej. Odnośniki prowadzą pod adres internetowy www.mapy.cz, gdzie po otwarciu i wybraniu warstwy mapy o nazwie „Outdoor”(lewy górny róg ekranu), pojawią się barwne oznaczenia szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych i spacerowych) z nałożonym niebieską linią przerywaną śladem sugerowanej trasy. W opisie, na prawym marginesie strony znajdziemy jej charakterystykę wraz z profilem wysokościowym, oraz możliwość pobrania pliku ze śladem zapisanym w uniwersalnym formacie „gpx”, odpowiednim dla urządzeń i programów do nawigacji satelitarnej (zielona strzałka „Export”).

Trzy sugerowane pętle spacerowe, pozwalające ciekawie i z dużym zapasem czasu zagospodarować dzień to trasy :

  1. Wielka Czantoria – Pniowiec – ścieżka spacerowa nad Wisłą – 10,7 km, link tutaj.
  2. Pniowiec – Szlak Widokowy – Mała Czantoria – Wielka Czantoria – 13 km, link tutaj
  3. Równica – Beskidek – Palenica – 12,8 km, link tutaj.

Opcje 1 i 2 można ułatwić , bądź uatrakcyjnić korzystając z wyciągu na Czantorię. Analiza mapy turystycznej podpowiada wiele kolejnych modyfikacji  dających możliwości wydłużenia tras o kolejne atrakcyjne miejsca. Pamiętać należy, że zawarte w opisach czasy przejść dotyczą korzystnych warunków wędrówki i nie uwzględniają przerw na odpoczynek i pobyt w schroniskach.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Blachowni przygotowuje jedynie logistyczne zabezpieczenie wycieczki, związane z zapewnieniem transportu i przekazaniem niezbędnych informacji. Nie zapewnia opieki przewodnika turystycznego lub pilota, ani licencjonowanego opiekuna grupy Z formalnego punktu widzenia wszyscy uczestnicy wyjeżdżają indywidualnie, finansując częściowo koszty przejazdu. Za bezpieczeństwo i konsekwencje związane ze zdarzeniami losowymi, każdy wyjeżdżający ponosi pełną odpowiedzialność. Kwestie ubezpieczenia, posiadania polisy i zakresu jej działania, pozostają w kompetencji osobistych wyborów i podejmowanych decyzji. Świadczący usługi transportowe obejmuje swoją polisą ubezpieczeniową pasażerów w zakresie świadczonej usługi.  Proponowane powyżej trasy spaceru stanowią jedynie sugestie, co do sposobu aktywnego zagospodarowania dnia. Zamieszczony w zaproszeniu opis oferuje informacje o odwiedzanej okolicy i praktyczne wskazówki ułatwiające sprawne poruszanie się w terenie. Osoby mające przygotowanie i doświadczenie w górskich wędrówkach, mogą wybrać własny wariant przejścia, byleby zdążyć na umówiony czas i miejsce odjazdu autobusu. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w wyjeździe jest równoznaczne ze znajomością treści tego wpisu, oraz z wyrażeniem zgody na przedstawione warunki.

Dla użytkowników urządzeń do nawigacji turystycznej została przygotowana do pobrania również mapa, kompatybilna min z aplikacjami TwoNav i OruxMaps.

Beskid Śląski – Brenna 02.10.2021 r.

Beskid Śląski – Brenna 02.10.2021 r.

 

Burmistrz Blachowni Pani Sylwia Szymańska z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Blachowni zaprasza w sobotę, 2-go października, na wyjazd w Beskidy, w ramach którego będzie można w czasie niemal całodziennej wędrówki dotrzeć do interesujących zakątków okolic Brennej. Tradycją, przerwaną ograniczeniami związanymi z pandemią, stały się w ostatnich latach wycieczki na rekreacyjne spacery po górskich szlakach, cieszące się dużym zainteresowaniem i aprobatą ich uczestników. Chęć kontynuacji tego projektu prowokuje do poszukiwania kolejnych, atrakcyjnych miejsc i zaproponowania ciekawych tras, dostępnych dla każdego turysty. W ramach tych przedsięwzięć OSiR Sp. z o.o.  w miarę swoich możliwości zapewnia przejazd, partycypując tym razem w jego kosztach w ten sposób, aby opłata zamknęła się w kwocie 20 zł od osoby, resztę pokrywając z własnego budżetu. Posiłek wyjeżdżający organizują we własnym zakresie. Każdy z uczestników decyduje samodzielnie o wyborze trasy spaceru, planując racjonalnie czas jego trwania tak, aby zdążyć na umówioną godzinę i wyznaczone miejsce powrotu, gdzie będzie oczekiwał autobus. Organizator nie oferuje usług licencjonowanego przewodnika. Służy jedynie radą i podpowiedzią w zakresie wyboru któregoś z wariantów spaceru, opisanych poniżej. Zaproszenie skierowane jest do mieszkańców gminy Blachownia. Gdyby pozostały wolne miejsca, również do osób niezamieszkałych w naszej gminie. Zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do recepcji OSiR w Blachowni osobiście lub telefonicznie: 34 327 04 15, do dnia 28.09.2021 r. Po uzyskaniu potwierdzenia o przyjęciu rezerwacji, należy do dnia 28.09 2021 r. wnieść opłatę w kwocie 20 zł za miejsce w autobusie, dokonując wpłaty gotówką lub na rachunek bankowy Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. ul. Sportowa 1, 42-290 Blachownia, PKO Bank Polski, numer rachunku: 58 1020 1664 0000 3302 0188 8437, tytuł wpłaty : wycieczka – imię i nazwisko dla każdego rezerwowanego miejsca. W przypadku dokonaniu wpłaty, a rezygnacji z udziału w wycieczce powyższe wpłaty nie podlegają zwrotowi.  Liczba miejsc jest ograniczona pojemnością autobusu. Jeżeli pozostaną wolne miejsca, od 29 września mogą zapisywać się osoby spoza Blachowni. Odjazd autobusu z parkingu OSiR  ul. Sportowa 1 o godz. 5.30. Godzina wyjazdu z miejsca postoju na parkingu zlokalizowanym w sąsiedztwie Urzędu Gminy Brenna, zostanie ustalona w trakcie dojazdu. Tam, przez cały dzień, autobus będzie oczekiwał na powrót uczestników wycieczki. Do dyspozycji i zagospodarowania na aktywną rekreację zaplanowano 9 godzin, co związane jest z harmonogramem czasu pracy kierowcy. Pamiętajmy, aby zabrać ze sobą odzież i obuwie odpowiednie na zmienne warunki atmosferyczne i terenowe, mapy turystyczne lub inne narzędzia służące pomocą w odnalezieniu się w terenie, sprawny telefon komórkowy oraz niezbędny prowiant i napoje. Proponowane poniżej trasy przebiegają przy schroniskach lub lokalach gastronomicznych., więc można liczyć również na skorzystanie z takich usług. Warto w przeddzień wyjazdu odwiedzić internetowy portal oferujący informacje o aktualnych warunkach do uprawiania turystyki pieszej.

Przechodząc do konkretów, spójrzmy na mapę Beskidu Śląskiego, otwierając ten link. Autobus dojedzie  na parking w centrum wsi i pozostanie tam aż do powrotu. Jak widać, z tego miejsca możemy wyznaczyć kilka interesujących całodziennych pętli do wędrówek dających satysfakcję z górskiego spaceru i obserwacji ciekawych beskidzkich pejzaży. Można podjąć decyzję samodzielnie, lub skorzystać z propozycji linkowanych poniżej. Odnośniki prowadzą pod adres internetowy www.mapy.cz, gdzie po otwarciu i wybraniu warstwy mapy o nazwie „Outdoor”(lewy górny róg ekranu), pojawią się barwne oznaczenia szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych i spacerowych) z nałożonym niebieską linią przerywaną śladem sugerowanej trasy. W opisie znajdziemy jej charakterystykę wraz z profilem wysokościowym, oraz możliwość pobrania pliku ze śladem w uniwersalnym formacie „gpx” dla urządzeń i programów do nawigacji satelitarnej (zielona strzałka „Export”).

  1. Przez Horzelicę Stary Groń (wieża widokowa), Grabową (prywatne schronisko Grabowa Chata) – 12,7 km, link tutaj.
  2. Przez Błatnią (schronisko PTTK), Czupel, ścieżkę spacerową nad Brennicą – 13,6 km, link tutaj
  3. Przez Błatnią (schronisko PTTK), Przełęcz Karkoszczonkę (prywatne schronisko Chata Wuja Toma), Bukową – 15,7 km, link tutaj.
  4. Przez Błatnią (schronisko PTTK), Przełęcz Karkoszczonkę (prywatne schronisko Chata Wuja Toma), Kotarz – 21,5 km, link tutaj.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Blachowni przygotowuje jedynie logistyczne zabezpieczenie wycieczki, związane z zapewnieniem transportu i przekazaniem niezbędnych informacji. Nie zapewnia opieki przewodnika turystycznego lub pilota, ani licencjonowanego opiekuna grupy Z formalnego punktu widzenia wszyscy uczestnicy wyjeżdżają indywidualnie, finansując częściowo koszty przejazdu. Za bezpieczeństwo i konsekwencje związane ze zdarzeniami losowymi, każdy wyjeżdżający ponosi pełną odpowiedzialność. Kwestie ubezpieczenia, posiadania polisy i zakresu jej działania, pozostają w kompetencji osobistych wyborów i podejmowanych decyzji. Świadczący usługi transportowe obejmuje swoją polisą ubezpieczeniową pasażerów w zakresie świadczonej usługi.  Proponowane powyżej trasy spaceru stanowią jedynie sugestie, co do sposobu aktywnego zagospodarowania dnia. Zamieszczony w zaproszeniu opis oferuje informacje o odwiedzanej okolicy i praktyczne wskazówki ułatwiające w poruszaniu się w terenie. Osoby mające przygotowanie i doświadczenie w górskich wędrówkach, mogą wybrać własny wariant przejścia, byleby zdążyć na umówiony czas i miejsce odjazdu autobusu. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w wyjeździe jest równoznaczne ze znajomością treści tego wpisu, oraz z wyrażeniem zgody na przedstawione warunki.

Dla użytkowników urządzeń do nawigacji turystycznej została przygotowana do pobrania również mapa, kompatybilna min z aplikacjami TwoNav i OruxMaps.

Z Zakopanego w Tatry

Z Zakopanego w Tatry

 

Kolejny raz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Blachowni zaprasza w dniu 28 września 2019 r. na wyjazd w góry. Tym razem w te najwyższe w Polsce, sugerując jednak rekreacyjny spacer szlakami biegnącymi wzdłuż spacerowych ścieżek poniżej grani i urwisk skalnych. Najlepszą okazją do podjęcia takiego projektu jest wyjazd do Zakopanego. Zrealizujemy go z dojazdem w rejon dzielnicy Bystre, na zatokę przystankową położoną w okolicach skrzyżowania ulic Oswalda Balzera i Mieczysława Karłowicza, skąd po niespełna 20-to minutowym spacerze można podejść do węzłów szlaków turystycznych w Kuźnicach lub wcześniej skierować się w stronę Nosala. Na czas wędrówki pozostanie do dyspozycji 9 godzin, licząc od chwili wyjścia z autobusu, co automatycznie zdeterminuje moment wyjazdu w drogę powrotną. Ten szczegół precyzyjnie zostanie ustalony przed dojazdem do Zakopanego. Na miejsce zbiórki należy zejść na parking, bezpośrednio do stojącego tam przez cały dzień autobusu, który będzie parkował na jednej z zatok postojowych położonych przy Alei 3 Maja (okolice wylotu ul. Łukaszówki, na przeciw Równi Krupowej). To niemal centrum Zakopanego, o optymalnej dostępności dotarcia z rożnych kierunków, jak również z końcowych przystanków BUS-ów, z których także można skorzystać wyruszając lub wracając spoza granic miasta.

Nie sugerujemy tym razem konkretnych propozycji tras, gdyż doświadczenie uczy, że taka formuła dojazdu wyzwala mnóstwo własnej inicjatywy i pozwala najlepiej sprostać oczekiwaniom oraz zastanym na miejscu warunkom. Koncepcji może być tak wiele, że każdy na miarę swoich możliwości i oczekiwań zdoła coś sobie zaplanować. Pomocą w podjęciu decyzji może służyć plan Zakopanego oraz mapy Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dodatkowo, otwierając portale : mapy.cz lub mapę szlaków turystycznych, możemy łatwo i szybko wprowadzić na mapę trasę spaceru, uzyskując wszystkie niezbędne o niej informacje. Planując dzień pamiętajmy jednak o bezpieczeństwie i liczmy się z własnymi możliwościami tak, by w porę wrócić na umówioną godzinę odjazdu autobusu. Nie zapominajmy o niezbędnym wyposażeniu dla wysokogórskiej wędrówki, prawdopodobieństwie nagłych zmian pogody i warunków terenowych na szlakach. Pomocą w odpowiednim przygotowaniu mogą służyć aktualizowane codziennie informacje publikowane przez TOPR oraz Portal Tatrzański.

Autobus odjedzie o godzinie 4.00, z parkingu zlokalizowanego w sąsiedztwie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Blachowni (ul. Sportowa 1).

Opłata od osoby wynosi 35,-zł. Wpłaty należy dokonać do dnia 26.09.2019 r. w recepcji OSiR  w Blachowni. W przypadku rezygnacji brak zwrotu dokonanych wpłat.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Blachowni przygotowuje jedynie logistyczne zabezpieczenie wycieczki, związane z zapewnieniem transportu i przekazaniem niezbędnych informacji. Nie zapewnia opieki przewodnika turystycznego lub pilota, ani licencjonowanego opiekuna grupy Z formalnego punktu widzenia wszyscy uczestnicy wyjeżdżają indywidualnie, finansując częściowo koszty przejazdu. Za bezpieczeństwo i konsekwencje związane ze zdarzeniami losowymi, każdy wyjeżdżający ponosi pełną odpowiedzialność. Kwestie ubezpieczenia, posiadania polisy i zakresu jej działania, pozostają w kompetencji osobistych wyborów i podejmowanych decyzji. Świadczący usługi transportowe obejmuje swoją polisą ubezpieczeniową pasażerów w zakresie świadczonej usługi. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w wyjeździe jest równoznaczne ze znajomością treści tego wpisu, oraz z wyrażeniem zgody na przedstawione warunki.